Hart-, vaat-, longrevalidatie

Het doel van hart– en longrevalidatie is het helpen beter te functioneren tijdens dagelijkse activiteiten en waar mogelijk het ondersteunen van hervatting van werk of hobbies.

Uw hart, bloedvaten en longen werken nauw met elkaar samen. De revalidatie van het hart-vaat-longssysteem heeft daarom veel overeenkomsten, zoals:

  • het verbetert uw algehele conditie
  • u leert om te gaan met uw conditionele beperkingen en leert uw grenzen kennen
  • uw wordt geholpen tot een passende actieve leefstijl te komen
  • u krijgt inzicht in de risicofactoren die uw hart-vaat op longproblemen beïnvloeden

Hartrevalidatie is een trainingsprogramma voor mensen die recent een open hart operatie, een hartinfarct of dotterbehandeling hebben ondergaan. Ook bij hartfalen of ritmestoornissen kan het programma u helpen.

Wij werken hierbij nauw samen met de cardiologen, maatschappelijk werker, psycholoog en verpleegkundigen uit het NWZ.

Tijdens het trainingsprogramma wordt uw bloeddruk en hartslag gemeten, bij verschillende beweegvormen zoals fietstraining, fitness, circuittraining en balspel.

Ook is er aandacht voor ontspanningsoefeningen.

Vaatrevalidatie ofwel training bij claudicatie intermittens/ etalagebenen helpt u uw loopafstand te vergroten.

Met een verwijzing van uw huisarts of vaatchirurg kan u bij ons terecht. Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij Chronisch Zorgnet. (https://chronischzorgnet.nl/nl)

De training bestaat voor een belangrijk deel uit looptraining, daarnaast is er aandacht voor krachttraining en balansoefeningen

Longrevalidatie kunt u met of zonder verwijzing volgen en is opgesteld voor mensen met COPD en /of astma. Naast  het optimaliseren van uw conditie, is er aandacht voor het verbeteren van uw ademhalingstechniek  middels ademhalingsoefeningen en hoestinstructies.

Tijdens de training wordt uw hartslag, saturatie en kortademigheid gemeten.
De training bestaat uit krachttraining, conditietraining en training van activiteiten uit het dagelijks leven zoals traplopen, bukken, tillen.

Er zijn goede contacten met de longartsen van het NWZ en indien nodig vindt overleg plaats.

Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij netwerk longen van BNW (https://netwerklongen.bnw.nl)

Fysio Ziekenhuis
Den Helder

De afdeling fysiotherapie van de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder is sinds 1 januari 2014 een zelfstandige maatschap/praktijk. Het ziekenhuis huurt fysiotherapeutische zorg in voor patiënten die in het ziekenhuis verblijven. Vanuit de zelfstandige praktijk bieden de fysiotherapeuten ook fysiotherapie aan mensen buiten het ziekenhuis. U kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken.

Scroll naar boven