Tarieven

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Vergoeding looptraining bij etalagebenen 

37 behandelingen uit de basisverzekering.

Vergoeding COPD

Afhankelijk van de ernst minimaal 5 tot maximaal 70 behandelingen per jaar uit de basisverzekering.

Vergoeding COVID-19 revalidatie

50 behandelingen uit de basisverzekering

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Zorg dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie! Hoe goed bent u verzekerd?
Kijk hier voor het overzicht van vergoedingen door verzekeringen.
(Let op: kijk altijd op de website van de verzekeringsmaatschappij voor de meest actuele informatie.)

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er beperkingen. Wij verzoeken u goed uw polisvoorwaarden na te kijken, daar u zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van de fysiotherapie.

Geen aanvullende fysiotherapie verzekering

Onderstaande tarieven zijn van toepassing indien u de rekening zelf betaald omdat u  geen aanvullende verzekering heeft of u meer behandelingen nodig heeft dan de zorgverzekeraar vergoed.

Intake en onderzoek na verwijzing € 41,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 54,00
Fysiotherapeutische behandeling € 32,00
Fysiotherapeutische behandeling aan huis € 44.50
Kinderfysiotherapie € 45,00
Kinderfysiotherapie aan huis € 56,00

Instructie / overleg ouders patiënt € 32,00

Telefonisch consult fysiotherapie € 32,00 

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,50
Screening  € 11,00
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Niet verschenen of afbericht < 24 uur € 20,00

ESWT (Shockwave Therapie) Eigen bijdrage € 42,50

logo

Fysio Ziekenhuis
Den Helder

De afdeling fysiotherapie van de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder is sinds 1 januari 2014 een zelfstandige maatschap/praktijk. Het ziekenhuis huurt fysiotherapeutische zorg in voor patiënten die in het ziekenhuis verblijven. Vanuit de zelfstandige praktijk bieden de fysiotherapeuten ook fysiotherapie aan mensen buiten het ziekenhuis. U kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken.

Scroll naar boven